Fartygslinjer

Vi koordinerar fartygsanlöp och avgångar löpande som skeppsagent. Både RoRo-fartyg och containerfartyg Här nedan är våra fartygslinjer:

RORO-fartyg – Schema

Sheerness (Avgår lördag) – Helsingborg (Arriving Tuesday) – Oxelösund (Arriving Thursday) – Umeå (Arriving Friday) – Sundsvall (Arriving Saturday)

Rotterdam (Avgår söndag) – Helsingborg (Anländer tisdag) – Oxelösund (Arriving Thursday) – Umeå (Arriving Friday) – Sundsvall (Arriving Saturday)

Kiel (Avgår lördag) – Umeå (Anländer tisdag – Sundsvall (Anländer tisdag

Kiel (Avgår måndag) – Sundsvall (Anländer onsdag)

Sheerness (Avgår onsdag) – Södertälje (Anländer måndag) – Haraholmen (Anländer onsdag)

Terneuzen (Avgår torsdag) – Södertälje (Anländer måndag) – Haraholmen (Anländer onsdag)

Container fartyg, Container Express – Schema

Rotterdam (Avgår torsdag) – Sundsvall (Anländer tisdag) – Umeå (Anländer onsdag)

Kontakt

Västergatan 11
941 33 Piteå

Kontakta oss